Decrease font size Default font size Increase font size

 

Boeken en artikelen

Op deze pagina is een aantal studies te vinden. Deze betreffen zowel boeken als artikelen. Aangegeven is ook waarvan nog exemplaren beschikbaar zijn. Van sommige boeken die niet meer in druk zijn, zijn elektronische versies beschikbaar voor download. Van boeken die nog in druk zijn, zijn links opgenomen naar waar een exemplaar aangeschaft kan worden.


Ik heb de volgende boeken en artikelen gepubliceerd:

 

Bijbelstudie

 

Thema's

  • Wie was Jezus eigenlijk? (boek). Dit boek neemt de lezer mee op een ontdekkingstocht in de bijbel om uit te zoeken wie de Heer Jezus eigenlijk is.
  • Het mysterie van het lijden (boek). In dit boek wordt ingegaan op de vraag waarom er lijden op de wereld is en hoe je daar als christen mee om kunt gaan.

 

Voor jongeren

  • Het Geheimzinnige Perkament (boek). Een spannend verhaal met veel informatie over Israël in de tijd van Jezus.
  • Onbijbels Dagboek (boek). Een soort dagboek met korte columns over allerlei merkwaardige Bijbelteksten.
  • Ongelooflijk Dagboek (boek). Dit boek is een vervolg op het Onbijbels Dagboek, maar nu over allerlei teksten die met de Heer Jezus in verband staan.
  • Jij en de kerk (boek). In dit boek wordt uitgelegd wat Gods bedoeling met de kerk is en welke plek je daarin mag innemen.
  • Voor wie leef je? (boek). Dit boek vormt een soort handboek voor jonge christenen. Het geeft een overzicht van enkele basisbegrippen van het geloof en wil jonge mensen op weg helpen in hun leven met God.

 

Leiderschap

  • Een Leerpad voor Leiders – Leiderschap volgens Jezus (boek). In dit managementboek worden enkele karakteristieken van het leiderschap van de Heer Jezus beschreven en vertaald naar de uitdagingen voor leiders in onze postmoderne tijd. Centraal hierbij staat het begrip ‘dienend leiderschap’.
  • De Leider uit het Jaar Nul (boek). Dit boek is het ‘plaatjesboek’ bij Een Leerpad voor Leiders. Herkenbare gebeurtenissen uit het leven van een fictieve ‘leider uit het jaar nul’ bieden eigentijdse leiderschapslessen.