Op deze pagina vindt u geluidsbestanden van verschillende preken en lezingen. De preken zijn als mp3-bestand te downloaden en vervolgens op uw muziekspeler te beluisteren. Klik met de rechter muisknop op de link en kies voor "Opslaan als".


In een serie studies wordt ingegaan op wat elke Nieuwtestamentische brief over het leven van een christen leert.
1. Waakzaam in tijden van verval (Judas) (Download mp3)
2. Geloven in de praktijk (Jakobus) (Download mp3)
3. Het gaat alleen om Christus (Filippiërs) (Download mp3)
4. Christus volgen als discipel (1 Petrus) (Download mp3)
5. Godvruchtig leven (1 Timotheüs) (Download mp3)
6. Leven in verwachting (1 Thessalonicenzen) (Download mp3)
7. Vol met en in Christus (Kolossenzen) (Download mp3)
8. Het denken van Christus (Filemon) (Download mp3)
9. Christelijke vrijheid (Galaten) (Download mp3)
10. Leven in profetisch licht (2 Petrus) (Download mp3)


De zin van het leven (over het bijbelboek Prediker): Salomo was een wijze koning. Maar juist hij heeft ook getobt over het de zin van het leven. De weerslag van zijn zoektocht is opgenomen in het boek Prediker. Deze lezing gaat daarover en beschrijft wat Salomo’s conclusies waren. En wat wij hiervan kunnen leren - (Download mp3)


De toekomst: In drie preken wordt ingegaan op wat de Bijbel over de toekomst leert.
1. Waar wachten we op? (Download mp3)
2. Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? (Download mp3)
3. Wordt straks alles goed? (Download mp3)


De tabernakel: De tabernakel beschrijft op welke wijze God bij mensen wilde wonen. En hoe wij God daar kunnen ontmoeten. De symboliek is rijk. Het bijbelboek Hebreeën grijpt hier meermalen op terug. Weinig verrassend is dat elk onderdeel in de tabernakel vooruitwijst naar Christus. In Hem gaan de beelden in vervulling!
1. Inleiding (Download mp3)
2. Het brandofferaltaar (1) (Download mp3)
3. Het brandofferaltaar (2) (Download mp3)
4. Het wasvat (Download mp3)
5. Het heiligdom (Download mp3)
6. De kleden op het heiligdom (Download mp3)
7. De kandelaar (Download mp3)
8. De tafel met toonbroden (Download mp3)
9. Het reukofferaltaar (Download mp3)
10. De ark (Download mp3)
11. De wolkkolom (Download mp3)

 


U bevindt zich hier: Home › Preken & lezingen