demanvannazarethJezus van Nazareth is ongetwijfeld de belangrijkste Persoon uit de wereldgeschiedenis. Hij vormt dan ook de spil van onze tijdrekening: we rekenen onze jaren vanaf zijn geboorte. In dit boek worden enkele hoogtepunten uit zijn leven beschreven en toegelicht:

  1. Jezus’ geboorte.
  2. Jezus’ doop en de hierop volgende verzoeking in de woestijn.
  3. De verheerlijking op de berg en de intocht in Jeruzalem.
  4. De instelling van het Avondmaal en Jezus’ gevangenneming.
  5. Jezus’ sterven aan het kruis.
  6. Jezus’ opstanding uit de dood.
  7. Jezus’ hemelvaart.


Het boek biedt volop historische en archeologische achtergrondinformatie bij de genoemde gebeurtenissen. Tevens wordt ingegaan op de heilshistorische betekenis van Jezus’ leven.

Het boek is als eboek uitgegeven. Het kan gratis worden gedownload als:


Voor diegenen die hierop prijs stellen is het boek ook in drukvorm te bestellen. Dit kan bij verschillende internet-boekhandels alsmede bij Lulu.nl. Er is een pocket-editie en een hardcover-editie.