Decrease font size Default font size Increase font size

 

De Man van Nazareth

Hoogtepunten uit het leven van Jezus Christus

Beschrijving van de inhoud

Uitgave

Inhoudsopgave

Beschikbaarheid / download

Preview

 


 

Beschrijving van de inhoud

 

demanvannazarethJezus van Nazareth is ongetwijfeld de belangrijkste Persoon uit de wereldgeschiedenis. Hij vormt dan ook de spil van onze tijdrekening: we rekenen onze jaren vanaf zijn geboorte. In dit boek worden enkele hoogtepunten uit zijn leven beschreven en toegelicht:

 

1. Jezus’ geboorte.

2. Jezus’ doop en de hierop volgende verzoeking in de woestijn.

3. De verheerlijking op de berg en de intocht in Jeruzalem.

4. De instelling van het Avondmaal en Jezus’ gevangenneming.

5. Jezus’ sterven aan het kruis.

6. Jezus’ opstanding uit de dood.

7. Jezus’ hemelvaart.

 

Het boek biedt volop historische en archeologische achtergrondinformatie bij de genoemde gebeurtenissen. Tevens wordt ingegaan op de heilshistorische betekenis van Jezus’ leven.

 


 

Uitgave

 

R.A. Hakvoort, De Man van Nazareth - Hoogtepunten uit het leven van Jezus
Lulu, 2012
ISBN 978-1-4710-4260-7
221 pagina’s

 


 

Inhoudsopgave

 

Leeswijzer
1 - Hoe de Koning wordt geboren
Excurs: De datering van de geboorte    
2 - De Koning verschijnt
3 - De begroeting van de Koning    
4 - De Koning en zijn discipelen
Excurs: De datering van de lijdensweek
5 - De Koning geketend
6 - De levende Koning
7 - De Koning gekroond
Nawoord
Gebruikte afkortingen
Geraadpleegde literatuur
Ten slotte

 


 

Beschikbaarheid / download

 

De Man van Nazareth
Beschikbaar in druk? Ja
Paperback - Lulu
Hardcover - Lulu
Bestellen via deze site
Gratis digitaal beschikbaar
  
PDF-versie (Acrobat reader)
EPUB-versie (e-reader en iPad)
MOBI-versie (Mobipocket)

 


 

Preview